„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
WRONG DATA STRUCTURE: